Rekreační chata s privátní kulovou střelnicí

MÍSTO

Zlivice

PROGRAM

Rekreační objekt a sportoviště

Rok PD

2018

VELIKOST

22 500 m²